Formy pomocy

 

Czasem nie wiesz jakiej pomocy potrzebujesz. Po prosu jest Ci źle. Albo innym jest źle z Tobą. Albo relacje w Twojej rodzinie mogłyby być lepsze. Często na pierwszych spotkaniach precyzuje się co będzie najlepszą formą pomocy. Czy kilka spotkań czy terapia indywidualna lub rodzinna czy warsztaty umiejętności rodzicielskich. A może dłuższe wakacje:)

Psychoterapia indywidualna

Jest wiele definicji psychoterapii. Dla mnie jest przede wszystkim wędrówką do wnętrza siebie, ale co ważne w tej wędrówce nie jesteś sam, masz obok siebie towarzysza podróży.

Psychoterapia służy poszerzeniu świadomości, zmniejszeniu cierpienia i ogólnej poprawie funkcjonowania. Pomaga usuwać zaburzenia emocjonalne i objawy za pomocą różnorodnych technik terapeutycznych, ale i dzięki specyficznej relacji terapeuty z pacjentem.

Jest rozmową, w której nikt nie jest ekspertem, terapeuta nie daje gotowych rozwiązań, pozwala spojrzeć na pewne rzeczy inaczej, głębiej, znaleźć przyczynę problemów i drogę do ich rozwiązania.

Sesja psychoterapii odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu, trwa 50 min, poprzedza ją jedno do trzech spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych.

Koszt 55 min/110 zł  

Konsultacja/Porada psychologiczna

Porada psychologiczna dotyczy zazwyczaj konkretnego problemu, pomocy w podjęciu decyzji, sposobu radzenia sobie trudnościami. Czasem nie ma potrzeby/ gotowości do podjęcia terapii i wtedy możemy umówić się na kilka spotkań

Konsultacja pomaga wstępnie rozpoznać trudności, dobrać odpowiednią formę pomocy w zależności od problemu i oczekiwań osób zgłaszających się.

110zl/60 min

 

Terapia małżeńska / terapia par

Terapia pomaga parze przechodzić przez kryzysy, dokonywać zmian, nauczyć się na nowo komunikacji, zwiększyć wrażliwość na wzajemne potrzeby, odpowiedzieć sobie na pytanie co z nami dalej, daje bodziec do zawalczenia o lepsze życie we dwoje.

 130zł/80 min. 

 

 

Konsultacje dla Rodziców

Na konsultacje dla rodziców zapraszam rodziców, którzy mają wątpliwości co do tego czy pewne zachowania są rozwojowe, którzy niepokoją się o zmiany zachodzące w dziecku albo którym trudno nawiązać d dzieckiem dialog. Pomagam z szerszej perspektywy spojrzeć na zachowanie dziecka, wraz z rodzicami poszukać przyczyn i sposobów wyjścia z impasu. Staram się pokazać perspektywę dziecka i nawiązać z nim konstruktywną komunikację. Spotykam się z rodzicem lub rodzicami, w razie potrzeby z rodzicami i z dzieckiem.

Koszt 60 min/ 110 zł