O mnie


Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim i czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych. Pomagam też związkom małżeńskim i rodzicom. Prowadzę także konsultacje,  oraz warsztaty psychologiczne. Uwielbiam swoją pracę i wkładam w nią wiele serca.

W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łączące główne nurty psychoterapii, używam technik zaczerpniętych z różnych szkół terapeutycznych, dostosowując je indywidualnie do problemu, z jakim zgłasza się pacjent/klient, jego osobowości i oczekiwań. Bliskie jest mi podejście do człowieka i procesu terapii reprezentowane przez Antoniego Kępińskiego i Irvina Yaloma. W komunikacji i spojrzeniu na drugiego czerpię z Porozumienia bez Przemocy Rosenberga a  we wspieraniu rodzin i dzieci z rodzicielstwa bliskości. 

Superwizuję swoją pracę ( u dwóch superwizorów rekomendowanych przez PTP) i pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prywatnie jestem mężatką i mamą dwójki dzieci.

Lubię być blisko przyrody, czytać, gotować i tańczyć.

Doświadczenie zawodowe

       

 • Praca w prywatnym gabinecie psychoterapii (od 2008)
 • Praca w zespole Stacji Psychologicznej- psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty ( od 2013)
 • Praca psychologa w Kangurowym Przedszkolu (I-XII 2018)
 • Praca dla portalu pomocy psychologicznej on-line plasterek.pl (od 2008 roku)
 • Praca w Poradni Psychoterapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei (2009-2012)
 • Praca w Poradni Zdrowia Psychicznego Pro-Vita w Krakowie ( 2005-2008, psychoterapia, poradnictwo)
 • Praca na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Pro-Vita ( psychoterapia grupowa, zajęcia socjoterapeutyczne, relaksacyjne i choreoterapeutyczne, 2004-2008 )
 • Praca z kobietami współuzależnionymi w ramach Krakowskiego Ośrodka Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji
 • Praca z dziećmi i młodzieżą w ramach świetlicy terapeutycznej oo.Pijarów
 • Staże na oddziele ogólnopsychiatrycznym i rehabilitacyjnym szpitala im. Babińskiego, oraz na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych CM UJ.

Szkolenia

 

 • Czteroletni podyplomowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii i opieki środowiskowej)
 • Roczne szkolenie "Psychoterapia i Poradnictwo" (organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej)
 • Kurs eeg-biofeedback
 • Warsztaty z tańców w kręgu i choreoterapii (Poznań, Warszawa)
 • Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u Dorosłych Dzieci Alkoholików - (seminarium organizowane przez Fundację ETOH)
 • Integratywna psychoterapia depresji (Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 • Psychoterapia problemów występujących w związkach i rodzinie (Fundacja Etoh w Warszawie)
 • Hipnoza w psychoterapii, medycynie i pomocy psychologicznej ( Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej)
 • Letnia Akademia Montessori ( Fundacja wspierania idei Marii Montressori Ziarnko Maku, Kraków 2014)
 • Konferencja Terapia Rodzin i Par-zjawiska i procesy ( CM UJ Kraków 2015)
 • Szkolenie dla realizatorów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców ( Lublin 2015, Poradnia Skrzydła)
 • Szkolenie " Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów" oparte głównie o teorię więzi; dla psychologów pracujących z dziećmi i rodzicami ( Warszawa styczeń-czerwiec 2016, Agnieszka Stein ) 
 • Szkolenie " Seksualność dzieci i młodzieży" ( Warszawa marzec 2017, Agnieszka Stein)
 • Konferencja NEST ( New Experience for Survivors of Trauma; Zakopane 2017)
 • "Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów II-konsultacje ( 02-05.2019)
 • Międzynarodowa konferencja pracy z ciałem Sapere 2020
 • Konferencja NEST ( Nowe doświadczenie dla osób dotkniętych traumą) wrzesień 2022
 • Konferencja psychiatria i duchowość-trauma ( Kraków listopad 2022)